ICE SERUM

Ice Serums viktigste bestanddel er et ensym fra Ishavet. Dette trenger dypt ned i huden, og stimulerer den. Det var  professor Bjarnason ved biokjemisk institutt ved Universitetet i Reykjavik som fant ensymet han kalte Penzyme. Han forsket i mange år på ensymer fra fisk.

I denne forbindelse besøkte han en fileteringsfabrikk på Island, der damene arbeidet med bare hender og filéterte torsk hele dagen.  Han ble overrasket over å se at hendene deres ikke var røde, såre og grove av det våte arbeidet, men tvert imot myke og fine.

Denne oppdagelsen gjorde at han viet de neste 30 årene av sitt liv til å forske på hva ensymer fra ishavet kan gjøre med hud og hudlidelser. Hans kone og med-professor, Agusta Gudmundsdottir, arbeidet ved hans side, og er fremdeles forskningsansvarlig i deres bedrift, Zymetech.

Ensymene i ICE serum er bio-katalysatorer; essensielle protein-molekyler, som i høy grad setter fart på kjemiske og biologiske reaksjoner i levende organismer.

Ice serum er "hypoallergent" - dvs. det er ikke allergifremkallende. Produktet kan trygt brukes av alle, til og med på den tynne huden under øynene.

Professor Bjarnasons laboratorium på Island forsker videre på hud og ensymer, og er i ferd med å utvikle forskjellige enzym-baserte midler til behandling av sår som ikke vil gro, mot psoriasis, acne og barne-eksem m.m.