ICE FØR OG ETTER

Gjør en test selv!

Smør ICE Serum på din venstre hånd  - ikke på den høyre. Gjør dette to ganger om dagen i tre uker.

Etter tre-fire uker kan du se tydelig forskjell på de to håndryggene: Den venstre vil ha tydelig tykkere, glattere, og smidigere hud enn den høyre!

Var hendene dine i utgangspunktet tørre og rynkete, vil den venstre hånden nå ha betydelig mindre tørr og rynkete hud enn den høyre.