FORSKNING

Ice serum er et unikt serum, hvor den aktive substansen er et marint ensym (Penzyme) hentet fra marine organismer i Ishavet omkring Island. Penzyme er utviklet og patentert av marinebiolog Dr. Jon Bragi Bjarnason, professor ved biokjemisk institutt ved Islands Universitetet i Reykjavik. Dr. Bjarnason studerte enzymer fra fisk i 45 år - de siste 30 i kombinasjon med hva de kan gjøre for hud og mot hudlidelser.

Hovedbestanddelen i ICE serum er Penzyme, som ble patentert i 1999 til kosmetisk og farmasøytisk bruk. Penzyme betyr "penetrerende ensym", etter stoffets unike evne til å penetrere basalcelle-membranen, og nå ned i underhuden.


Forskningbedriften Zymetech på Island driver forskning og utvikling innen marine enzymer (Penzyme) som gir optimal proteinstabilitet og ytelse. Penzyme (trypsin) er et proteolytisk enzym fra torsk (Gadus morhua). Penzyme er sammen med hyaluronsyre det aktive virkestoffet i Ice Serum.

Penzyme's egenskaper har blitt bekreftet i laboratorieforsøk, partnerfinansierte kliniske studier og direkte tilbakemeldinger fra forbrukere.

Forskningen er basert på en proprietær teknologi som benytter kald-aktive proteaser fra marine organismer fra Ishavet, spesielt torsk (Gadus morhua). Disse har vist seg å være mer aktive enn andre proteaser; f.eks. pattedyr, plante eller mikroorganisme proteaser.

Zymetech patenterte Penzyme i 2001, og Penzyme er nå patentetert i ca 40 land; blant disse hele Vest-Europa, USA, Polen, Russland, Kina, Japan, India m.m.

Ensymene i ICE serum er bio-katalysatorer; essensielle protein-molekyler, som i høy grad setter fart på kjemiske og biologiske reaksjoner i levende organismer.